LIFE RESEAU deltager i vandteknologisk rådgivningsdelegation til Danmark
LIFE RESEAU-partnere vil snart deltage i et arrangement til fremme af innovative vandbehandlingsteknologier, der arrangeres i fællesskab af Water Technology Advisory og det danske udenrigsministerium.

Den danske vandindustri er en førende teknologisk sektor, og dens virksomheder har fungeret som et laboratorium til at teste og fremme mange innovative initiativer, der venter på at blive implementeret på resten af kontinentet. Med det formål at dele denne tekniske viden og tilskynde til at skabe synergier arrangerer det danske udenrigsministerium en 4-dages rejse fra den 23. til den 26. oktober for at øge kendskabet til landets aktiviteter inden for effektiv vandforvaltning og spildevandsrensning.

Arrangementet er en del af et dansk regeringsinitiativ, Water Technology Advisory EU, et program, der har til formål at dele erfaringer fra den danske vandsektor med rådgivere og eksperter i større europæiske byer som Hamborg, Lissabon, Madrid, Rom og Warszawa.

 

 

Den første dag har en teoretisk og indbydende tilgang med et overblik over den danske vandsektor og en kort rundvisning i Det Grønne Hus. I løbet af de følgende dage vil der blive aflagt besøg hos forskellige danske virksomheder, herunder LIFE RESEAU-konsortiepartneren VCS Danmark.

I forbindelse med dette arrangement til fremme af vandteknologier vil Aqualia, VCS Danmark og Instituto Tecnológico de Galicia, som er medlemmer af LIFE RESEAU-konsortiet, afholde et midtvejsmøde, hvor de vil evaluere de fremskridt, der er gjort i første halvdel af projektet, samt koordinere aktiviteterne i anden halvdel af projektet. Derudover vil der blive afholdt en workshop med danske interessenter den 26. oktober. Under denne begivenhed vil LIFE RESEAU ikke kun afsløre projektets mål og dets nuværende resultater, men også lægge stor vægt på indsamling af feedback fra interessenter, et grundlæggende skridt for at forbedre projektets resultater. Endelig vil alle deltagerne få mulighed for at besøge VCS-faciliteterne på Søndersø og Ejby Mølle rensningsanlæg (WWTP).

Som medlemmer af LIFE RESEAU-projektet er vi stolte af at være en del af rækken af innovationsprojekter, der gør Danmark førende inden for vandbehandling. Den digitalisering og ombygning, vi er i gang med i kloaksystemet og rensningsanlægget i Søndersø, vil hjælpe med at forberede denne befolkning bedre mod ugunstige vejrscenarier, øge den daglige behandlingskapacitet med op til 600% og vil også bidrage til energibesparelser på op til 66% om året. Vi håber, at projekter som vores kan tjene som model for at øge modstandsdygtigheden i andre europæiske infrastrukturer, og vi vil med glæde dele vores erfaringer med andre partnere, virksomheder og institutioner, der er interesserede i teknologisk innovation og optimering af vandkredsløbet.