Partnere

FCC AQUALIA S.A.

AQUALIA er et forsyningsselskab som ejes af FFC (51%) og Australian ethical fund IFM (49%). Servicere tæt på 30 mio. borgere og er Europas fjerdestørste privatejede forsyningsselskab (Global Water Intelligence, Marts 2021) og har pr. 2020 en omsætning på 1.188,3 mio. Euro.

AQUALIA hører ligeledes til på listen over Verdens ti bedste, og er aktiv i 17 lande: I Europa (Tjekkiet, Frankrig, Italien, Portugal, Romanien og Spanien) Mellemøsten og Nordafrika (Algeriet, Ægypten, Oman, Qatar, Saudi Arabien, Tunesien, og De Forenede Arabiske Emirater) samt Latinamerika (Chile, Colombia, Ecuador og Mexico).

AQUALIA varetager deres ansvar overfor samfundet og miljøet ved at udviklet en R&D strategi, der fokuserer på at opnå De Forenede Nationers Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG), for at imødekomme tilgængelighed af økonomisk overkommeligt vand af tilstrækkelig kvalitet (SDG 6). Andre verdensmål, der driver innovationskræfterne i AQUALIA er at forbedre energibalancen (SDG 7) og reducere deres carbonaftryk (SDG 13) igennem bæredygtig produktion og forbrug (SDG 12).

AQUALIA
støtter de europæiske politikker vedrørende overgangen til et carbonfrit klimaaftryk i en cirkulær økonomi, udvikler nye moderne styringsværktøjer og bæredygtige tjenester, og deltager i mere end 10 projekter i hver af Europa-programmerne LIFE og H2020.

Webside: https://www.aqualia.com/

ITG – Technology Center

Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) er en non-profit organisation hjemmehørende i A Coruña, Spanien. Målet af The National Technology Center er at forbedre konkurrencedygtigheden hos firmaer, organisationer og fagpersoner ved brug af Internet of Things (IoT), Bigdata, Industry 4.0, Augmenteret virkelighed, Kunstig intelligens og nanoteknologi for at bidrage til den industrielle sektor, energisektoren, vandsektoren, miljøsektoren og konstruktionssektoren med R&D-tjenester.

ITG er officielt bundet af FN’s Global Compact. Aftalens særlige aktivitet i feltet for forskning og udvikling (R&D) og teknologisk innovation har en direkte påvirkning på at opnå FN’s 17 Verdensmål: Fremmer ligestilling mellem kønnene (SDG 5), udvikler systemer der garanterer rent vand og sanitet (SDG 6), promoverer overkommelig og grøn energi (SDG 7), tilbyder innovativ teknologi til industrien (SDG 9), beskytter biodiversiteten af terrestriske økosystemer (SDG 15) samt fremmer bæredygtige samfund og byer (SDG 11).

Webside: https://itg.es

VANDCENTER SYD AS

VCS Danmark er det tredjestørste forsynings- og spildevandsselskab i Danmark. Selskabet driver 7 vandværker, 8 spildevandsanlæg og 3400 km rør i vand- og spildevandsnetværket. VCS Danmark er kendt som en frontløber inden for den danske vand- og spildevandssektor og blev ved seneste Singapore World Water Congress anerkendt for deres bidrag med en tildeling af en sølvmedalje i projektinnovation. VCS har siden 1853 leveret rent drikkevand til Odense by og som selskab repræsenterer vi over 150 år erfaring inden for vandforsyning og spildevandshåndtering.

I dag er VCS et moderne vand- og spildevandsselskab med 187 ansatte, alle højt kvalificerede fagfolk inden for deres respektive områder. Gennem deres daglige arbejde har vores ansatte udviklet praktiske erfaringer inden for alle aspekter og vand og spildevandshåndtering – Og i de seneste år har vores indsatser i stigende grad også inkorporeret klimatilpasning. Vi bidrager med beskyttelsen og forbedringen af vandmiljøet og udviklingen af et grønnere byliv. VCS har indgående erfaring inden for effektiv og energisparende drift af vandværker og spildevandsanlæg, og ligeledes tilhørende ledningsnet. Vi vidensdeler igennem vores konsulentarbejde og igennem skræddersyede oplæringsprogrammer.

VCS har stærke traditioner omkring innovation og tester og anvender altid de mest avancerede teknologier når der udføres driftsopgaver inden for vandforsyning og spildevandsbehandling. VCS har for nyligt deltaget i forskningsprojekter finansieret af nationale, EU og WERF (US) programmer.

FN’s Verdensmål (SDG) har sat en international dagsorden for forsyningsselskaber, virksomheder og hele samfundet. Hos VCS Danmark tror vi på nødvendigheden af denne dagsorden, og vi har valgt at inkorporere målene i vores strategiske virksomhedsplan med særlig fokus på mål 6, 7, 9, 12 og 14.

Webside: https://www.vandcenter.dk/