Teknologisk innovation i en tid med begrænsede byggeomkostninger: fremkomsten af LIFE RESEAU-teknologier

I den seneste udgave af Global Water Intelligence Magazine fra januar er der dukket en markant tendens op på markedet for spildevandsrensning: en stigning i anvendelsen af aerobt granulært slam og fortætningsteknologier, som er klassificeret under den type teknologier, der undersøges i LIFE RESEAU. Denne stigning er drevet af eskalerende byggeomkostninger og den voksende efterspørgsel efter procesintensivering i vandsektoren.

Nøgleaktørerne i branchen ekspanderer til nye geografiske markeder og innoverer hybridprodukter for at forbedre effektiviteten af deres systemer. Med markedsledere, der overskrider milepælen på 100 installationer, er sektoren vidne til hurtig vækst og modning.

Virksomhederne undersøger hybridteknologier, der kombinerer granuleret slam med processer med fast film, og som bruger medier og ballaster til at optimere dannelsen af granulater og teknologiens egnethed. Derudover øger fremskridt som integrationen af fortætning med MABR-teknologi (membrane-aerated biofilm reactor) kapaciteten og forbedrer bundfældningen i spildevandsrensningssystemer.

Denne bølge af innovation gør det muligt for udbydere at levere spildevand af høj kvalitet, hvilket åbner op for muligheder inden for genbrug af vand. Det er især lykkedes nogle virksomheder at vinde projekter mod membranbioreaktorer (MBR), hvilket viser, at granulære og tætte slamteknologier er konkurrencedygtige og effektive på markedet.

Parallelt hermed bliver tilgangen og typen af teknologier, der undersøges i Life Reseau-projektet (MABR og AGS), som en ny trend: validering af teknologi i virkelig skala, mere relevant på grund af de stigende byggeomkostninger, hvilket styrker visionen om eftermontering i forhold til nybygning.

For mere dybdegående analyser og indsigter henvises til januar 2024-udgaven af Global Water Intelligence Magazine.