ITG og Aqualia besøger Moaña demosite for at opdatere de seneste fremskridt og planlægge de næste skridt

ITG og Aqualia besøger Moaña demosite for at opdatere de seneste fremskridt og planlægge de næste skridt

Den 19. marts 2024 havde AQUALIA og ITG, partnere i LIFE RESEAU, et frugtbart og samarbejdsvilligt besøg på pilotstedet i Moaña. Det tjente til at fremvise projektets stadige fremskridt mod at nå to hovedmål: forbedring af kloaknetværkets intelligens gennem strategisk installation af sensorer i hele infrastrukturen og den fulde implementering af retrofitting-løsningen i spildevandsrensningsanlægget (WWTP).

 

Kraften i data: opbygning af simuleringsmodeller

Udforskningen begyndte i Moañas spildevandsnetværk, kernen i kloaksystemet, som opsamler det vand, der til sidst skal behandles på rensningsanlægget. Her gennemgik og diskuterede partnerne de strategisk placerede sensorer i mandehuller og pumpestationer, som indsamler realtidsdata om parametre som spildevandsflow, niveau, pH eller elektrisk ledningsevne.

Disse data er afgørende for opbygningen af en digital model, som vil gøre det muligt at simulere hele netværkets ydeevne under forskellige forhold som f.eks. regnvejrsepisoder. Denne model vil blandt andet hjælpe med at overvåge netværksadfærd, identificere potentielle flaskehalse eller forudsige overløb. Projektet bruger numeriske modeller, AI-modeller og begge dele kombineret (hybrid) til at skabe en omfattende og dynamisk model af spildevandssystemet.

 

Omdannelse af rensningsanlægget i Moaña

Under turen besøgte partnerne også de ombygningsarbejder, der er i gang for at forbedre anlæggets behandlingskapacitet. Opgradering af de eksisterende renseprocesser ved hjælp af avancerede biofilmreaktorer vil sikre effektiv spildevandsrensning og samtidig forhindre miljøforurening på grund af overløb under kraftige nedbørshændelser.

Den spanske demosite eksemplificerer det potentiale, som RESEAU har for spildevandshåndtering i områder, der er påvirket af kraftige nedbørsepisoder, ved at kombinere fordelene ved retrofitting-løsninger, sensorer og avanceret modellering.