Kick-off meeting

Den 14. oktober 2021 blev der afholdt online opstarts møde mellem partnerne i LIFE RESEAU mødet fokuserede på planlæg af de første 6 måneders arbejde.

LIFE RESEAU ”Opgraderingsløsninger for øget kapacitet af urbane spildevandsinfrastruktur i områder med kraftig nedbør” har modtaget støtte fra LIFT programmet under den Europæiske Union. Projektet har deltagelse af Aqualia (koordinator), Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) og VandCenter Syd (VCS Denmark).