LIFE RESEAU projektet begynder i Moaña

Teknikere fra Aqualia har besøgt Moaña (Spanien) for at igangsætte arbejdet tilrettelagt i LIFE RESEAU projektet. Pontevedra Kommune er et af de steder, hvor der skal implementeret løsninger. Ligeledes vil der ske implementeret i Søndersø i Danmark.

Projektet er påbegyndt 1. september 2021 og er finansieret af LIFE programmet af Europa kommissionen med et budget på mere end 2.8 mio. euro og tilsigter at reducere udledningen af ubehandlet vand til vandmiljøet med op til 100%.

Udfordringerne er størst i Moaña når der er kraftigt nedbør, det estimeres, at op til 75% af vandet, der tilledes kloaknetværket, stammer fra regnvand. Under disse kraftige nedbørsepisoder ses det, at kloaknetværket ikke har tilstrækkelig kapacitet til at transportere spildevand og regnvand til renseanlægget.

Som en konsekvens heraf udledes der ubehandlet vand ud i fjorden, og området, hvor skalddyrs fiskeri er en grundlæggende økonomisk byggesten, tager miljømæssig skade.

For at forbedre denne situation vil LIFE RESEAU projektet implementere innovative løsninger i to områder: I spildevandsanlæggene, med opgradering og modernisering, og i kloaknetværket, med installationen af avancerede sensorer. Disse tiltag vil øge kapaciteten af O Latón spildevandsanlæg med op til 400% og reducere infiltrering i kloaknetværket gennem brug af kunstig intelligens.