Spildevandsanlægget i Søndersø (Danmark)

OVERBLIK OVER PILOTANLÆG
Placering
PILOTANLÆG
  • Aktiv slam anlæg bygget i 1990
  • Designkapacitet 20.000 PE
  • Anlægget modtager forhøjede organisk belastning, hvilket kræver forøget beluftning til næringsstof fjernelsen
  • 4 estimerede regnbetingede overløbs hændelser med en udledning på 6.000 m3 ubehandlet overløbsvand pr. år

OPGRADERINGER

MABR-reaktor

Design og implementering af MABR-reaktor med op til 12 moduler, behandling af op til 40 kg N/d (205 af kvælstofbelastningen), forbedret udløbskvalitet og øget kapacitet med op til 20% (720m3/d)

SWTM

Design og implementering af overløbsvands behandling ved hjælpe af filtrering med en kapacitet på op til 600 m3/time

SiiMS

Implementering af SiiMS ve brug af eksisterende data fra sensorer, monitering af de dynamiske effekter på renseanlæggets drift og validering af modeller.