Water4All Anden rådgivende workshop for interessenter

Vores kollega fra ITG og repræsentant for PTEA (Spanish Water Technology Platform), Juan Luis Sobreira Seoane, deltog i Water4All 2nd stakeholder workshop, der blev afholdt i begyndelsen af juni, for at tale om brugen af digitale værktøjer i vandforvaltningen.

Syvogtyve interessenter og fjorten medlemmer fra Water4All-konsortiet deltog i en diskussion, der gav dybere indsigt i:

  • Drivkræfter og barrierer for brugen af digitale værktøjer i vandforvaltningen.
  • Aktuelle tendenser i udviklingen af disse værktøjer.
  • Overvejelser om datahåndtering.
  • Kapacitetsopbygning for at forbedre brugen og anvendeligheden af digitale værktøjer.

Til workshoppen arbejdede Water4All-partnerne ihærdigt på at samle repræsentanter fra den akademiske verden, innovationssektoren og vandbrugere (f.eks. vandværker og vandforvaltningsmyndigheder) for at sikre forskellige perspektiver og for at lette kommunikationen mellem dem, der står over for udfordringer, og dem, der tilbyder løsninger.
Den indsamlede feedback vil være afgørende for opdateringen af Water4Alls strategiske dagsorden, som efter planen skal være færdig ved udgangen af 2025.

 

LIFE RESEAU DIGITALT VÆRKTØJ: SiiMS

LIFE RESEAU introducerer et Smart Infiltration/Inflow Management System (SiiMS), der er designet til at overvåge og styre kombinerede kloaknetværk. SiiMS vurderer infiltration/flow i disse netværk, hjælper med at optimere drift og vedligeholdelse og evaluerer indvirkningen af klimaforandringsscenarier på rensningsanlæg og kombinerede kloaknetværk.

Diskussionerne under workshoppen viste, at digitale værktøjer som SiiMS forbedrer beslutningstagningen ved at give en bedre forståelse af komplekse systemer. Men deres anvendelse begrænses ofte af udfordringer med kapacitetsopbygning, behovet for organisatoriske ændringer og problemer med datahåndtering, især hvad angår dataejerskab og -sikkerhed. På trods af forbedringer i tilgængeligheden er data stadig fragmenterede og mangler standarder af høj kvalitet. Der er også et presserende behov for at forbedre datainteroperabiliteten på grund af brugen af forskellige formater, skalaer og sprog.

 

De kommende udfordringer

Den sidste del af workshoppen fokuserede på at identificere videnshuller. Deltagerne understregede nødvendigheden af at forbedre overvågningen af vandbehovet til forskellige formål, især ved hjælp af telemåling. Behovet for standardisering og datadeling, integration af socioøkonomiske faktorer i integrerede modeller og analyse af digitale værktøjer til overvågning og værdiansættelse af økosystemtjenester blev også fremhævet. Derudover blev det foreslået, at Water4All skulle udvikle strategier for at forbedre modellernes overførbarhed og øge slutbrugernes accept af digitale værktøjer.