LIFE RESEAU på IAHR EUROPE CONGRESS i Lissabon
Vores kolleger fra ITG vil deltage i to arrangementer, hvor information om vores LIFE RESEAU-projekt vil blive udbredt.

På den ene side vil vi deltage i den 8. europæiske kongres for International Association of Hydro-Environmental Engineering (IAHR). Denne begivenhed er et prestigefyldt møde for eksperter og fagfolk fra hele verden og repræsenterer en uundgåelig mulighed for samarbejde og udveksling af synergier mellem eksperter i vandsektoren. I denne udgave vil temaet være ‘Vand på tværs af grænser’.

Vores kollega Míriam Timiraos vil deltage med en præsentation på LIFE RESEAU med titlen »Advancing Combined Sewer Network Management: the Smart infiltration/inflow Management System (SiiMS)«, hvor vi vil diskutere udviklingen af denne platform (SiiMS) som beslutningsstøtte til avanceret integreret vandcyklusstyring for at opdage og kvantificere infiltration og tilstrømning (Infiltration/Inflow) gennem hydrauliske, AI- og hybridmodeller.

På den anden side vil vores kollega Juan Sobreira også være til stede ved en workshop arrangeret af Water4All-initiativet om brugen af ‘digitale værktøjer til vandforvaltning’. De specifikke mål for workshoppen er:

  • Facilitere dialog og vidensudveksling mellem interessenter om digitale værktøjer til vandforvaltning.
  • Identificer udfordringer, muligheder og nye tendenser inden for dette område.
  • Udforsk mulige strategier, løsninger og bedste praksis for at forbedre brugen af digitale værktøjer til vandforvaltning.

Vores deltagelse i disse to arrangementer vil tjene til at dele vores vision, udfordringer og resultater med eksperter fra sektoren og til at præsentere resultaterne og den aktuelle status for LIFE RESEAU for at forsøge at nå et vigtigt mål: at reducere udledningen af urenset regnvand (SWO, StormWater Overflows) med op til 100 % i områder med intens nedbør som Moaña og Søndersø.